Muzykoterapia a leczenie chorób psychicznych - jakie są efekty?

1. Muzykoterapia jako forma terapii Definicja muzykoterapii Muzykoterapia to forma terapii, która wykorzystuje muzykę i dźwięki w celu leczenia i poprawy zdrowia psychicznego. Polega na świadomym i celowym wykorzystaniu muzyki przez wykwalifikowanego terapeutę, który dostosowuje ją do indywidualnych potrzeb pacjenta. Historia i rozwój muzykoterapii Muzykoterapia ma długą historię, sięgającą starożytności. Pierwsze wzmianki o jej wykorzystaniu …