Muzykoterapia a terapia zajęciowa - połączenie dwóch skutecznych metod

1. Muzykoterapia 1.1 Definicja muzykoterapii Muzykoterapia to metoda terapeutyczna, która wykorzystuje muzykę w celu poprawy zdrowia i samopoczucia pacjentów. Polega na świadomym i kontrolowanym wykorzystaniu dźwięków, melodii i rytmów, aby wpływać na emocje, zachowanie i funkcjonowanie osób poddawanych terapii. 1.2 Zastosowanie muzykoterapii w terapii zajęciowej Muzykoterapia jest często wykorzystywana jako skuteczne narzędzie w terapii zajęciowej. …