Rodzaje muzykoterapii

Muzykoterapia jest to rodzaj terapii, który bazuje przede wszystkim na podstawowych rodzajach modeli jakie wypracowane zostały z inicjatywy specjalistów odpowiednio do tego wykształconych oraz doświadczonych w tego typu formach nietuzinkowego, kreatywnego i artystycznego leczenia. Jakie typy muzykoterapii generalnie występują? Więcej dowiesz się z dalszych fragmentów.
Muzykoterapia dzieli się na kilka podstawowych dziedzin jakie bazują na rozlicznych modelach przez lata ukształtowanych i rozwijanych, a także uwzględnianych w ogólnych kategoriach. Przede wszystkim w grę wchodzi muzykoterapia kreatywna jaka określana jest nierzadko terminem muzykoterapii Nordoff-Robbins. Ponadto warto także podkreślić korzystny wpływ muzykoterapii behawioralnej oraz na wyróżnienie zasługuje tak zwana muzykoterapia zorientowana analityczna a także muzykoterapia improwizacyjna jaka jest bardzo mocno wskazana i jeszcze bardziej doceniana w przypadkach autyzmu dziecięcego. Jeżeli chodzi o ten typ terapii w naszym kraju, to zwłaszcza stał się on modny przeszło dekadę temu i ciągle jest rozwijany. Istnieje wiele rozmaitych rodzajów elementów sesji muzykoterapeutycznych.

Zwłaszcza do nadrzędnych elementów zalicza się tu rytm, dynamikę, barwę oraz melodię i tempo, czyli innymi słowy agogikę profesjonalnie mówiąc. Z badań przeprowadzanych nad muzykoterapią wynika, że jest to zbiór takich czynników jak dźwięki wysokie, tonacja majorowa, czy też tempo largo. Poprzez research naukowców dostrzeżono także, iż istnieje mnóstwo zależności między nastrojem a kierunkiem linii melodycznej. Warto także nadmienić, że wydziela się linię zstępującą oraz linię wstępującą.
Wpis zawdzięczamy: